Animal Names in Igbo

animal names in igbo

There are some Igbo animal names that are universal. Others depend on the Igbo dialect in question.

These are the names I remember and names from 2 other websites referenced at the end.

If you find any missing animal names in Igbo, please write it in the comments section.

 

Anụ/anụmanụ- animal

Ezi – pig

Oke – mouse

Ewu – goat

Mkpi – he-goat

Atụrụ – sheep

Ebule – ram

Ehi – cow

Ọkụkọ – chicken

Oke ọkpa – rooster

Nnekwu – hen

Ikwikwi – owl

Egbe – hawk

Ugo – eagle

Ọbọgwụ – duck

Ọgazị – guinea fowl

Nduru – pigeon

Torotoro – turkey

Udele/udene – vulture

 

Hear some of the names in this video:

 

Agwọ – snake

Eke – python

Ngwere – lizard

Agụ ụlọ – wall gecko

Agụ – tiger

Ọdụm/agụ – lion

Mgbada – antelope

Ele – deer

Nkịta ọhịa – hyena

Enwe – monkey

Ọzọ/Dimgba – chimpanzee

Anwụta – mosquito

Ụkpara – grasshopper

Erembụba – butterfly

Agbịsị – black ant

Arụrụ – white ant

Ududo – spider

Aṅụ – bee

Ịnyịnya – horse

Nkịta – dog

Oke bekee/ ewi ụlọ- rabbit

Mgbada – deer

Ọsa – squirrel

Uze-

Nwamba/nwologbo – cat

Ejula – snail

Agụ iyi – crocodile

Awọ – toad

Mbara/akịrị/nte – frog

Idide – earthworm

Akpị – scorpion

Ọchịcha – cockroach

Esu – millipede

Ọgbakụrụ – centipede

Ufu /nyanwuruede– fox

 

Join the free training: How to start a simple conversation in Igbo

 

Ogwumagala – chameleon

Mkpụkpọ – cricket

Ijiji – housefly

Osu ọkpọ/Okongono – praying mantis

Chinchi – bedbug

Ebu – wasp

Ebi iyi – eel

Azụ asa – tilapia

Chekeleke – egret

Agụ owulu – wolf

Tatambeneke – dragon fly

Ịsha – crayfish

Nza – sparrow

Icheoku – parrot

Ịnyịnya ibu – camel

Eke ọgba – boa constrictor

Ngwere aghụ – iguana

Utobo – hippo

Ajụala/ajụanị – viper

Nnụnụ – bird

Ezi ọhịa – hog

Igwurube/igwulube – locust

Echi eteka – gaboon viper

Ikiri/ikili – bushbaby/galago

Egule – weaver bird

Ndo – dove

Okporoko/okpoloko – codfish

Eneke ntị ọba – swallow

Ebi ogwu – porcupine

Nkakwụ – shrew, mole-like rat

Abụzụ/Mbụzụ – beetle

Ụsụ – bat

Nshịkọ/nsịkọ – crab

Azụ – fish

Nchi -grasscutter

ọtụkpọkpọ – wood pecker

Mbe – tortoise

Mbe mmiri – turtle

 

How to start a simple conversation in Igbo

 

Many thanks to Ndi Igbo on facebook and Nairaland for your prior posts on this topic.

Leave a Reply


%d bloggers like this: